Wat vind jij van Nederland?

Oranje boven Dit onderzoek wordt op dit moment gehouden onder nieuwe leden van CheckitOut. Als je op 'meer' klikt kun je direct zien wat de eerste resultaten zijn.

In het onderzoek wordt bekeken wat mensen van Nederland in het algemeen vinden en hoe we onze eigen omgeving (bijvoorbeeld de eigen gemeente) waarderen. Ook wordt onderzocht waar we ons aan ergeren en waar we ons zorgen over maken in Nederland.

De meest up to date resultaten zijn hier te vinden.


Een selectie van de resultaten
Gemiddeld krijgt Nederland een 6.5 als rapportcijfer.

Stelling "Ik ben trots op Nederland"


De gemeente krijgt gemiddeld een rapportcijfer van 6.3.

Stelling "Ik ben trots op mijn gemeente"


Waar we ons zorgen over maken:


Ben je trots op het koningshuis?

Door: Imjori op 31-7-2006 | reacties (28)

Leuk onderwerp!

Door: the_mobro op 31-07-2006 om 18:54

kewl dat de resultaten zo snel te zien zijn
Door: bastiaan_xs op 31-07-2006 om 19:12

de helft is dus niet trots op Nederland?!
Door: kapiteinsnor op 01-08-2006 om 08:47

Nee, een vijfde (22 procent) is niet trots op Nederland.
Nog erg veel mensen trouwens!
Door: simone op 01-08-2006 om 08:58

momenteel hebben we ook niet veel om trots op te zijn, andere landen vinden onze acties de laatste tijd onaanvaardbaar (en terecht)
Door: jasperwentink op 01-08-2006 om 10:43

vooral veel kritiek vanuit Amerika inderdaad!!
Door: kapiteinsnor op 01-08-2006 om 13:45

tja, maar welk land heeft dan ook een pedopartij.

alhoewel ze niet aan de verkiezingen gaan meedoen denk ik aangezien ze de benodigde handtekeningen niet gaan halen.
Door: Imjori op 01-08-2006 om 13:49

Dat mensen niet zo trots zijn op hun land (nederland in dit geval) komt gewoon door dat ze in den haag alleen maar aan hun zakgeld denken.
als ze nu eens wat meer naar het VOLK gaan luisteren zou het een stuk beter gaan.
Door: nl1djk op 01-08-2006 om 18:03

mag ik ook meedoen met het onderzoek?
Door: elisa op 02-08-2006 om 01:43

@Elisa: ik heb je een link gestuurd naar de vragenlijst!
Door: the_mobro op 02-08-2006 om 13:15

Nederland is toch best een mooi land?
Door: Yellowbird op 06-08-2006 om 20:42

tja ligt eraan hoe je het bekijkt
Door: ikkuh op 07-08-2006 om 13:20

ja erg leuk onderwerp ik wil ook mee doen
Door: velthuismoniek op 11-08-2006 om 19:56

tja...het klopt wat ze zeggen..die hoge heren en dames(je weet wel het zogenaamde cabinet...ja die...die er een zooitje van hebben gemaakt!!)die spekken hun knip wel, hebben een luizeleventje, af en toe werken en veel zakenreisjes maken!en dan die snoepreisjes van onze Bea, Alex en Maxima...kost ergggg veel geld.
niet zo gek dat de meerderheid niet trots is op Nederland.
maar ondanks dat ben ik wel een tevreden Nederlandse!!ik zou mijn land nooit(tenzij ik een mooi voorstel krijg) inruilen voor een ander land..ik ben er wel aan verknocht.
en ja..Nederland is een mooi land...alleen het volk verpest het soms.
maar ja..wie ben ik om daar over te oordelen??toch?
Door: doortje op 13-08-2006 om 13:04

nouja, jij bent het volk ook he.
Door: Imjori op 13-08-2006 om 13:10

Tjaa, trots op het koningshuis.. Nee eig niet, maar goed.. Nederland is verder wel ok..
Door: ellen_brakke op 14-08-2006 om 12:07

maxima 4 president zou ik haast zeggen, dan maar maxima 4 princess
Door: Imjori op 15-08-2006 om 00:46

joehoe!
Door: the_mobro op 15-08-2006 om 15:08

zkrr
Door: kendem op 17-08-2006 om 11:38

Zou er uiteindelijk een soort Maxima 2 uit dat blonde Oranje kind komen? Dan hebben we namelijk over een hele tijd een soort Maxima als koningin!

(Ik heb er weinig vertrouwen in dat het een aantrekkelijke koningin wordt: het lijkt teveel op Wim Alex )
Door: the_mobro op 22-08-2006 om 17:17

ik vind het een leuk onderwerp maar ik heb die vragenlijst niet gehad klopt dat?
Door: alinnie op 23-08-2006 om 13:44

klopt, dit onderzoek is onder nieuwe leden van CheckitOut gehouden.
Door: Imjori op 25-08-2006 om 13:48

Ik ben niet echt trots op nederland. Als ik naar andere culturen kijk denk ik soms dat het toch echt beter moet kunnen. En ik vind alles ook zo overgeorganiseerd. Je moet overal toestemming voor vragen. Het is waar dat het geen chaotische boel moet worden, maar je kan ook overdrijven vind ik.
Door: gijsvos007 op 29-08-2006 om 20:49

jah ,ik ben ook niet egt trots het kan veel beter. zoals met het gedoe Ayaan hirsi ali en kalou. En verdonk.
Door: delived op 30-08-2006 om 14:30

verdonk is idd een moeilijke...
Door: the_mobro op 31-08-2006 om 12:57

Wilhelmus van Nassouwe
ben ick van Duytschen Bloedt,
den Vaderland ghetrouwe
blijf ick tot in den doet
een prince van Orangien
ben ick vry onverveert
den Coninck van Hispangien
heb ick altijt ghe-eert
In Godes vrees te leven
heb ick altijt betracht,
daerom ben ick verdreven
om Land, om Luyd ghebracht
maer Godt sal my regeren
als een goet Instrument,
dat ick sal wederkeeren
in mijnen Regiment

Lijdt U, mijn Ondersaten
die oprecht zijn van aert,
God sal u niet verlaten
al zijt ghy nu beswaert
die vroom begheert te leven
bidt Godt nacht ende dach
dat Hy my cracht wil gheven
dat ick u helpen mach

Lijf ende goed al te samen
heb ick u niet verschoont
mijn Broeders, hooch van Namen
hebbent u oock vertoont
Greaf Adolff is ghebleven
in Vrieslandt in den Slach
sijn siel int eewich leven
verwacht den jonghsten dach

Edel en Hooch gheboren
van Keyserlicken stam
een Vorst des Rijcks vercoren
als een vroom Christen-man
voor Godes Woort ghepreesen
heb ick vrij onversaecht
als een helt zonder vreesen
mijn edel bloet gewaecht

Mijn schilt ende betrouwen
zijt ghy, O Godt mijn Heer
op U soo wil ick bouwen
verlaet my nimmermeer
dat ick doch vroom mag blijven
U dienaer t’aller stond
die tyranny verdrijven
die my mijn hert doorwondt

Van al die my beswaren
end mijn vervolghers zijn
mijn Godt wilt doch bewaren
den trouwen dienaer dijn
dat sy my niet verrasschen
in haeren boosen moet
haer handen niet en wasschen
in mijn onschuldich bloet

Als David moeste vluchten
voor Saul den tyran
soo heb ick moeten suchten
met menich edelman
maer Godt heeft hem verheven
verlost uit alder noot
een Coninckrijck ghegheven
in Israel, seer groot

Na tsuer sal ick ontfangen
van Godt, mijn Heer, dat soet
daer na so doet verlanghen
mijn vorstelick ghemoet
dat is, dat ick mag sterven
met eeren, in dat velt
een eewich rijck verwerven
als een ghetrouwe helt

Niet doet my meer erbarmen
in mijnen wederspoet
dan dat men siet verarmen
des Conincks landen goet
dat u de Spaengiaerts crencken
o edel Neerlandt soet
als ick daeraen ghedencke
mijn edel hart dat bloet

Als een Prins opgheseten
met mijnes heyres cracht
van den tyran vermeten
heb ick den slach verwacht
die, by Maestricht begraven
bevreesde mijn ghewelt
mijn ruyters sach men draven
seer moedich door dat velt

Soo het den wil des Heeren
op die tijt had gheweest
had ick gheern willen keeren
van u dit swaer tempeest
maer de Heer van hier boven
die alle dinck regeert
die men altijt moet loven
en heeftet niet begeert

Seer christlick was ghedreven
mijn princelick ghemoet
stantvastich is ghebleven
mijn hert in teghenspoet
den Heer heb ick ghebeden
van mijnes herten gront
dat Hy mijn saeck wil reden
mijn onschult doen oircont

Oorlof mijn arme schapen
die zijt in grooten noot
u Herder sal niet slapen
al zijt ghy nu verstroit
tot Godt wilt u begheven
Sijn heylsaem woort neemt aen
als vrome Christen leven
tsal hier haest zijn ghedaen

Voor Godt wil ick belijden
end sijner grooter macht
dat ick tot gheenen tijden
den Coninck heb veracht
dan dat ick Godt den Heere
der hoochster Majesteyt
heb moeten obedieren
in der gherechticheyt

NEDERLAND!!!
Door: pafo op 13-09-2006 om 19:11

en de voetbal versie:
Wilhelmus van Nassouwe
La la la lalala la
den Vaderland ghetrouwe
La la la lalala la
Een Prince van Oranjen
La la la la la laa
La lalalalalala laa
La la la lalalalalala la
Door: pafo op 13-09-2006 om 19:12

De laatste is het leuks
Door: miss-me op 29-10-2006 om 13:44


Je moet inloggen om te kunnen reageren! Of registreer je hier.