‘Jonge jongeren’ drinken vaker en meer alcohol dan voorgaande jaren

Jongeren van 18 jaar en jonger drinken zowel doordeweeks als in het weekend meer alcohol dan in 2006. Een ruime meerderheid van hen (84 procent) heeft wel eens alcohol gedronken terwijl dat in 2006 nog 70 procent van de jonge jongeren betrof. Ook het gemiddeld aantal glazen dat jonge jongeren nuttigen is gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar. Dronken zij in 2006 gemiddeld nog 3.4 glazen doordeweeks, in 2007 is dit gestegen naar gemiddeld 3.9 glazen. In het weekend was dit in 2006 gemiddeld 6.1 en dit jaar gemiddeld 6.8 glazen. Dit blijkt uit de binnenkort te verschijnen ‘Beverage Monitor 2007: Jongeren en alcohol’ van Newcom Research & Consultancy B.V. (www.newcomresearch.nl).

Oudere jongeren minder gaan drinken
Jongeren ouder dan 18 jaar zijn daarentegen minder alcohol gaan drinken. In 2006 had 94 procent wel eens alcohol gedronken, in 2007 is dit gedaald naar 88 procent. De ‘oude’ jongeren zijn gemiddeld ook minder glazen per avond gaan drinken.

Ruime meerderheid jongeren drinkt al vóór 16-jarige leeftijd
De gemiddelde leeftijd waarop jongeren voor het eerst alcohol drinken is 13.7 jaar. Ruim 85 procent van de jongeren heeft vóór de 16-jarige leeftijd voor het eerst alcohol gedronken. Bijna twee op de vier jongeren hebben al vóórdat zij de leeftijd van 14 jaar hebben bereikt voor het eerst alcohol genuttigd. Ruim de helft van de jongeren (57 procent) mocht van de ouders al thuis alcohol drinken voordat ze 16 jaar waren. Slechts 39 procent van de jongeren geeft aan dat de ouders vinden dat je geen alcohol mag drinken wanneer je jonger bent dan 16 jaar.

Meerderheid voor aanpak overmatig alcoholgebruik
Van de jongeren vindt 80 procent, evenals in 2006, het wenselijk dat het alcoholgebruik onder jongeren wordt aangepakt. De meerderheid van de jongeren (65 procent) is van mening dat overmatig drankgebruik onder jongeren is tegen te gaan wanneer de horeca stopt met het schenken van alcohol aan dronken jongeren. Daar waar jongeren in 2006 vooral oplossing zagen in het geven van voorlichting vanuit scholen (52 procent) zien zij in 2007 meer heil in een strengere aanpak van de politie (46 procent), de ouders (44 procent) en de overheid (42 procent).

Eén derde van de jongeren voor leeftijdsverhoging alcoholgebruik naar 18 jaar
Wanneer de jongeren concrete, actuele maatregelen worden voorgelegd om drankmisbruik tegen te gaan, dan geeft 72 procent aan het (beslist) een goed idee te vinden om bij het overtreden van (ver)kopen van drank aan jongeren zowel de verkoper als de jongere een boete te geven. Net als vorig vindt een derde van de jongeren (34 procent) het (beslist) een goed idee om de leeftijdsgrens naar 18 jaar te verhogen.

Jongeren zelf verantwoordelijk
Ruim 70 procent van de jongeren is van mening dat jongeren zelf primair verantwoordelijk zijn voor overmatig drankmisbruik, 19 procent is van mening dat de ouders primair verantwoordelijk zijn, 3 procent dicht de verantwoordelijkheid toe aan de horecazaken en 0.5 procent aan de overheid.

Eén derde van de jongeren meerdere keren per jaar dronken
Jongeren drinken, evenals in 2006, voornamelijk alcohol omdat ze het lekker en gezellig vinden. Ruim een kwart van de jongeren (27 procent) drinkt vanwege de ontspannende werking van alcohol. Een derde van de jongeren geeft aan meerdere keren per jaar dronken te zijn (34 procent), terwijl slechts 18 procent vindt dat hij of zij (heel) veel drinkt.

Over het onderzoek
Het onderzoek is uitgevoerd via het panel van www.CheckitOut.nl, onderdeel van Newcom Research & Consultancy. Aan het onderzoek hebben 699 jongeren in de leeftijd van 12 t/m 24 jaar meegedaan. Het onderzoek wordt jaarlijks herhaald.


Door simone op 8-5-2007